Telefony wsparcia ofiarom przemocy i osobom w kryzysie

Linia pomocy pokrzywdzonym, dla pokrzywdzonych przestępstwem i ofiar przemocy: 

+48 222 309 900

Pomoc dla osób w depresji:

116 123 – Telefon Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 22:00.
116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, czynny w godz. 12:00 – 02:00.
800 702 222 – Centrum Wsparcia Fundacji Itaka, jest całodobowe. Możesz także napisać tutaj: porady@liniawsparcia.pl.
800 080 222 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Itaka, jest całodobowy.
22 484 88 01 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka, czynny w poniedziałek i czwartek w godzinach 17:00 – 19:00.
22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji, czynny w środę i czwartek w godzinach 17:00 – 19:00.

Jesteś ofiarą przemocy domowej? Zapamiętaj te numery:

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 – 15:30.
800 120 002 – Niebieska Linia – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie, czynny w godzinach 12:00 – 18:00.
22 845 12 12 – Poradnia ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, czynny w godzinach 08:00 – 20:00.
800 120 148 – Policyjna linia specjalna „Zatrzymać Przemoc”, czynna całodobowo.
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 15:00.

Dla ofiar przemocy seksualnej:

800 280 900 – Telefon zaufania dla ofiar przemocy seksualnej w Kościele, czynny we wtorek w godzinach 19:00 – 22:00.
800 120 002 – Niebieska Linia, czyli ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie, czynny codzienie w godzinach 12:00 – 18:00.
888 883 388 – Telefon przeciwprzemocowy Fundacji Feminoteka, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00.
22 621 35 37 – Telefon Zaufania Centrum Praw Kobiet, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00 (w czwartki dyżurują prawnicy).
600 070 717 – Interwencyjny Telefon Zaufania Centrum Praw Kobiet (albo napisz tutaj: pomoc@cpk.org.pl bądź tutaj: porady.psychologiczne@cpk.org.pl).

Pomoc osobom LGTB:

22 628 52 22 – Poradnictwo psychologiczne fundacji Lambda Warszawa, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-21:00 (albo napisz: poradnictwo@lambdawarszawa.org).
psycholog@transfuzja.org – Pomoc psychologiczna dla osób transpłciowych Fundacji Trans-Fuzja.
fundacja@wiaraitecza.pl – Fundacja Wiara i Tęcza wspierająca akceptację LGBT w Kościele Katolickim.
bezpieczniej@kph.org.pl – Pomoc psychologiczna Kampanii Przeciw Homofobii (możliwe spotkanie z psychologiem w budynku KPH).
Grupa Stonewall – oferuje konsultacje psychologiczne i grupy wsparcia dla osób LGBT i ich rodzin.

You may also like...

Dodaj komentarz