Archiwum kategorii: Blog

Stan wyższej konieczności – kolizja obowiązków, Art. 26 KK

Stan wyższej konieczności – kolizja obowiązków, Art. 26 KK

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.
§ 3. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.
§ 5. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z ciążących na sprawcy obowiązków tylko jeden może być spełniony.

Obrona konieczna, art. 25 KK

Obrona konieczna, art. 25 KK

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§ 2a. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.
§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.
§ 4. (uchylony)
§ 5. (uchylony)

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Schronisko dla zwierząt w Łodzi

Jeśli chcieliby Państwo obdarować naszych podopiecznych , zawsze chętnie przyjmujemy:

– karmę mokrą i suchą dla psów i kotów
– karmę specjalistyczną dla psów i kotów
– przysmaki dla psów i kotów
– ręczniki, koce na posłania dla zwierząt
– obroże, smycze, kagańce
– metalowe miski i garnki na jedzenie i wodę
– klatki i kosze

Uprzejmie informujemy, że NIE przyjmujemy: kołder, poduszek, materacy, gąbek, dywanów, wykładzin.

 

Podopiecznym naszej placówki można pomóc poprzez darowizny wpłacane na niżej wymienione konta:

 

12 1560 0013 2025 0003 5161 0001   –   Darowizny

68 1560 0013 2030 6380 6000 0007   –   Darowizny – Karma i leczenie

41 1560 0013 2030 6380 6000 0008   –   Darowizny – Wyposażenie

14 1560 0013 2030 6380 6000 0009   –   Darowizny – Adopcje wirtualne

Więcej szczegółów:

www.schronisko-lodz.pl