Samoobrona dla Kobiet, Łódź 2014 r.

Kamui, Łódź 2015 r.

You may also like...