31 stycznia 2018

Obóz Ving Tsun Kung Fu, Ustka 2008 r.