Stan wyższej konieczności – kolizja obowiązków, Art. 26 KK

Stan wyższej konieczności – kolizja obowiązków, Art. 26 KK § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. § 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach Read more about Stan wyższej konieczności – kolizja obowiązków, Art. 26 KK[…]